Innowacyjna gospodarka Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Mudita Sp. z o.o. zrealizowała w 2014 i 2015 roku projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego w skali świata modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na stronach internetowych:

Więcej informacji o tym projekcie można uzyskać pisząc na contact@mudita.com.