Mudita Element. Available now, buy here.

Back

The Mudita Gambit: Chess Takes Center Stage

CommentBe the first to comment

Polska Wersja Poniżej

We were invited to observe the Warsaw Chess Festival. Mudita’s founder, Michał Kiciński, participated in some of the games, and winners, in addition to financial prizes, received Harmony and Bell alarm clocks as a nod to the passion of their chess journey.

Inside the sports hall, filled with focus and passion, we saw a diverse range of participants. A girl in a pink shirt bearing popular song lyrics sat beside a boy in boots with black-painted nails. An elderly man squared off against a boy squatting on his chair for a better view of the board. Green tea enthusiasts peered into the board with the same intensity as energy drink aficionados.

Watching the players, we wondered about their driving passion. Grandmaster (GM) and current Polish champion Bartosz Soćko began his journey at age 5. "I've always loved competition, so I was immediately drawn to chess," he emphasized. Is it merely the thrill of competition? Or perhaps the joy of solving puzzles?

Chess teaches us about freedom of choice, finding joy in small things, and living in the moment. In every game, every move matters; every decision counts. WGM Maria Malicka says, "I fell in love with chess for the joy of playing. Searching for the best moves, solving puzzles, and exploring the game's nuances entirely consumed me as a child. I also adore the tournament ambiance and the chess world one enters during their first tournament. During a game, all players are fully engaged and present."

"Every game tells a separate story that a chess player should nurture and cherish. Despite being a grandmaster, I still discover new and fascinating aspects of the game I hadn't known before," shares GM Marcel Kanarek.

Players dedicate immense time and effort to hone their skills. For many, chess is not just a hobby but a way of life. Thus, maintaining balance and ensuring healthy sleep is vital. WGM Maria Malicka adds, "Usually, I don't have sleep issues, but game-related stress can affect it. I aim for a consistent sleep schedule and try to wind down before bed. A hot shower always helps." GM Marcel Kanarek comments, "Sleep can be elusive, as fresh thoughts and emotions can interrupt it."

A controversy in the chess world was caused by Norwegian GM Magnus Carlsen, who fell asleep during a game against Indian GM Viswanathan Anand. He won, but faced undue stress and understandable outrage. If only he had slept well...

Free of controversies, yet full of intrigue was an anecdote from GM Mateusz Bartel. "Throughout most of my over 30-year career, I've had no sleep problems. However, at a prestigious tournament in Prague, I experienced jet lag after returning from Canada. I kept waking up at random early hours, which didn't provide adequate rest for afternoon games. The thing is... I played exceptionally well in that state. Now, I genuinely wonder whether it's better to be well-rested but perform average, or be sleep-deprived and excel."

The Warsaw Chess Festival took place from July 10-19 and commemorated great Polish chess players, featuring the III Jan Macieja Memorial and the XXII Mieczysław Najdorf Memorial. Hundreds of players from over 20 countries participated, including the current Polish champion Bartosz Soćko and top grandmasters.

Beyond the financial prizes, the prize pool also included 5 digital Mudita Harmony and 5 analog Mudita Bell alarm clocks. We believe that with Mudita's technology, festival winners can further ensure healthy sleep and mental sharpness.

Michał Kiciński taking on an opponent at the Warsaw Chess Festival


PL wersja

Gambit z Mudita. Szachy w roli głównej

Rozmawialiśmy z czołowymi polskimi szachistami i szachistkami w czasie Warsaw Chess Festival. Kto kocha rywalizację, a kogo zaskoczył efekt nieprzespanej nocy…? Zajrzyj za kulisy szachowego świata. 

Zostaliśmy zaproszeni do obserwowania Warsaw Chess Festival. Nasz założyciel Michał Kiciński brał udział w części rozgrywek, a zwycięzcy oprócz nagród finansowych otrzymali budziki Harmony i Bell, jako wyraz uznania dla pasji towarzyszącej ich szachowej przygodzie.

W pełnej skupienia i pasji hali sportowej obserwowaliśmy różnorodność uczestników. Dziewczyna w różowej koszulce z tekstem popularnej piosenki siedziała obok chłopaka w glanach, z pomalowanymi na czarno paznokciami. Starszy pan mierzył się z chłopcem kucającym na krześle, żeby lepiej widzieć planszę. Entuzjaści zielonej herbaty wpatrywali się w planszę z takim samym skupieniem, jak miłośnicy napojów energetycznych.

Obserwując zawodników, zastanawialiśmy się, co kieruje ich pasją. Arcymistrz (w skrócie: am) i obecny mistrz Polski Bartosz Soćko rozpoczął swoją przygodę w wieku 5 lat: – Od zawsze lubiłem rywalizację, więc szachy od razu bardzo mnie wciągnęły – podkreślał. Czy to tylko chęć rywalizacji? Czy może radość płynąca z rozwiązywania zagadek? 

Szachy uczą nas wolności wyboru, czerpania radości z małych rzeczy i życia w chwili obecnej. W każdej partii, każdy ruch ma znaczenie, każda decyzja jest ważna. Amk Maria Malicka mówi: – Szachy pokochałam za to ile radości sprawiało mi granie. Poszukiwanie najlepszych posunięć, rozwiązywanie zagadek, poznawanie nowych tajników tej gry kompletnie pochłonęło mnie jako dziecko. Kocham również atmosferę na turniejach oraz cały szachowy świat, w który wchodzi się podczas rozgrywania swojego pierwszego turnieju. Partia szachów to czas, w którym wszyscy gracze są w pełni obecni, w pełni zaangażowani. 

– Każda partia tworzy osobną historię, o którą szachista powinien dbać i pielęgnować. Złożoność tej gry sprawia, że nawet jako arcymistrz nadal odkrywam nowe, ciekawe rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem – mówi o szachach am Marcel Kanarek.

Zawodnicy poświęcają wiele czasu i wysiłku, by doskonalić swoje umiejętności. Dla wielu z nich szachy to nie tylko hobby, ale także sposób na życie. Tym ważniejsze jest zachowanie równowagi i dbanie o zdrowy sen. Amk Maria Malicka dodaje: – Zazwyczaj nie mam problemów ze snem, jednak kiedy gram, stres związany z partiami często utrudnia zasypianie. Staram się chodzić spać o tej samej porze, tak aby obudzić się naturalnie bez budzika, oraz przed snem się wyciszyć. Zawsze pomaga mi gorący prysznic. 

– Różnie z tym bywa, jest to niewątpliwie element, który jest najtrudniej kontrolować, gdyż na sen mogą wpłynąć nowe nacierające myśli i emocje – mówi z kolei am Marcel Kanarek. 

Kontrowersje w świecie szachów wzbudził Norweg, am Magnus Carlsen, który zasnął podczas rozgrywki z indyjskim am Viswanathanen Anandą. Wprawdzie wygrał ten mecz, ale niepotrzebnie naraził się na stres i zrozumiałe oburzenie środowiska szachowego. A wystarczyło się wyspać… 

Bez kontrowersji, ale dylematem zakończyła się dowcipna anegdota am Mateusza Bartela. 

– Przez większość swojej kariery, a ta trwa już ponad 30 lat, nie miałem żadnych problemów ze snem. Natomiast zupełnie niedawno, na prestiżowym turnieju w czeskiej Pradze, dopadł mnie chyba jet lag po powrocie z Kanady. Zasypiałem i wstawałem o losowych godzinach, często o piątej, szóstej rano, co oczywiście nie dawało odpowiedniego odpoczynku przed partiami, które zaczynały się o piętnastej. Rzecz w tym, że... w turnieju zagrałem bardzo dobrze. Teraz mam realny dylemat, czy lepiej być wypoczętym i wyspanym, ale grać przeciętnie czy też cierpieć, niedosypiać, ale radzić sobie bardzo dobrze – opowiedział nam w czasie festiwalu. Nie mamy wątpliwości, że, nawet wyspany, gra na fenomenalnym poziomie. Świadczy o tym choćby (przyznawany dożywotnio) tytuł arcymistrza.

Warsaw Chess Festival odbył się w dniach 10-19 lipca i składał z dwóch części upamiętniających wielkich polskich szachistów: III Memoriału Jana Maciei i XXII Memoriału Mieczysława Najdorfa. Wzięły w nim udział setki zawodników i zawodniczek z ponad 20 krajów świata, w tym obecny mistrz Polski Bartosz Soćko oraz czołowi arcymistrzowie i arcymistrzynie. 

Poza atrakcyjnymi nagrodami finansowymi, w puli nagród znalazło się 5 cyfrowych budzików Mudita Harmony i 5 analogowych budzików Mudita Bell. Wierzymy, że ze wsparciem technologii Mudita zwycięzcy i zwyciężczynie festiwalu będą mogli jeszcze lepiej dbać o zdrowy sen i ostrość umysłu. 

Comments (0)
No comments here. Be the first to comment
Find more topics on our forum →

Related stories

Have We Lost the Capacity to Relax?

Explore the lost art of relaxation in our fast-paced world. Discover how to balance productivity & leisure, embrace mindful tech use & find peace in stillness.

Mindful Use of Technology
Mudita Products
Healthy Body and Mind

Unveiling the Dark Side of Planned Obsolescence

Planned obsolescence: a planned disaster for our planet, where e-waste piles up and Mother Nature pays the price.

Sustainability
Mudita Products

Embrace Simplicity: A Mindful Guide to Minimalist Holidays

Discover the joy of a minimalist holiday with Mudita's guide to embracing simplicity this festive season.

Wellness
Sleep
Meditation and mindfulness
Mindful Use of Technology
Minimalism
Togetherness
Healthy Body and Mind
Sign up to our newsletter

If you'd like to receive the best stories from our blog, keep up to date with our progress and get notified about our product releases and special discounts.

By providing your name and e-mail you agree to receive marketing content and commercial offers from Mudita Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw. Your personal data will be processed according to provisions of Privacy Policy at the same time you accept the Terms & Conditions of Newsletter.